Cactus2000 | Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email

Chinesische Provinzen

Zur Mobil-Version

Ningxia Shanghai Beijing Hunan Tibet Sichuan Fujian Chongqing Guizhou Hebei Shandong Gansu Hainan Shaanxi Macau Yunnan Shanxi Xinjiang Heilongjiang Liaoning Guangdong Hongkong Jiangxi Jiangsu Henan Hubei Anhui Jilin Tianjin Guangxi Zhejiang Innere Mongolei Qinghai

Frage 1 von 33:
Wie heißt die Provinz
Macau
Guangxi
Ningxia
Guizhou

richtig: Rest:
falsch: Zeit:


Optionen:
Übersicht mit Grenzen Anzahl der Fragen:

Geospiele zu China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000