Cactus2000 | About | Protection des données | Faire un don | Email

Les provinces de Chine

Accéder la version mobile

Jiangxi Xinjiang Hubei Chongqing Pékin Tibet Gansu Zhejiang Jilin Mongolie-Intérieure Shandong Qinghai Heilongjiang Anhui Jiangsu Fujian Ningxia Liaoning Macao Guangdong Hunan Hong Kong Shanxi Hainan Yunnan Shanghai Shaanxi Hebei Guangxi Sichuan Henan Guizhou Tianjin

Question 1 de 33:
Comment s'apelle cette province
Guangdong
Jiangxi
Sichuan
Hebei

correct: reste:
faux: temps:


Options:
Sommaire Avec frontiers Nombre de questions:

Jeux de géographie sur la Chine
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000