Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email
  To the mobile version

Romanian conjugation

Verbs beginning with 'n':

Choose the verb you want to conjugate from the following list.

năbădăi
năboi
năbuși
năclăi
nădăjdui
năduși
năimi
năluci
nămeţi
nămoli
năpădi
năpârli
năpăstui
năpusti
nara
nărăvi
narcotiza
nărui
năsădi
născoci
năși
năstăvi
naște
nătângi
naţionaliza
naturaliza
năuci
naufragia
năvădi
năvăli
naviga
navigabiliza
navlosi
năvodi
nazaliza
năzări
nazifica
năzui
neantiza
nebuni
necăji
necesita
necheza
necinsti
necroza
nedreptăţi
nedumeri
neferici
nega
negativa
negativiza
neglija
negocia
negri
negustori
neguţa
neîngriji
neliniști
nemernici
nemţi
nemulţumi
nemuri
nenoroci
neodihni
neologiza
nesocoti
neteza
netezi
neurasteniza
neutraliza
nevoi
nevropa
nichela
nicotiniza
niela

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


nimba
nimeri
nimici
nimicnici
ninge
nitra
nitrifica
nitrura
nitui
nivela
nobilita
nomadiza
nominaliza
nopa
norma
normaliza
noroci
noroi
nota
notifica
nova
nuanţa
nucleariza
număra
numerota
numi
nunti
nutri
nutui
 
 
Deutsch
Français

Romanian Conjugation

Overview

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZConjugation tables (verbs)
English
French
German
Italian
Latin
Portuguese
Romanian
Spanish
Dutch
Nouns (declension)
German
Latin
Adjectives (declension)
French
German
Italian
Latin
Spanish
Conjugation trainers
French
German
Italian
Latin
Spanish
Declension trainer
French (adjectives)
• Latin: adjectives - nouns - pronouns
Written numerals
English
French
German
Italian
Spanish

Also online:

Unit converters
Bicycle tours
Car plates
Small travel vocabulary (pdf)
Time of sunset

Entertainment
Quiz of countries
Quiz of rivers and towns
Quiz of flags, arms, and coins
Quiz of towns and countries
Animal quiz
Brain training
Find the difference
Math trainer
Puzzle
Galleries


To the top

Bernd Krüger, 2016
Cactus2000