Cactus2000 | About | Faire un Don | Email
 
Sur ces pages, vous trouvez les verbes irréguliers néerlandais.

Verbes irréguliers néerlandais

InfinitifPrétéritPrétéritParticipe PasséAuxiliaireFrançais
bakkenbaktebaktengebakkenhebbenbacken
beginnenbegonbegonnenbegonnenzijnbeginnen
begrijpenbegreepbegrepenbegrepenhebbenverstehen
bergenborgborgengeborgenhebbenbergen
bewegenbewoogbewogenbewogenhebbenbewegen
bezoekenbezochtbezochtenbezochthebbenbesuchen
biedenboodbodengebodenhebbenbieten
bijtenbeetbetengebetenhebbenbeißen
bindenbondbondengebondenhebbenbinden
blijvenbleefblevengeblevenzijnbleiben
brekenbrakbrakengebrokenhebben,zijnbrechen
brengenbrachtbrachtengebrachthebbenbringen
denkendachtdachtengedachthebbendenken
doendeeddedengedaanhebbenmachen
dragendroegdroegengedragenhebbentragen
dringendrongdrongengedrongenhebben,zijndrängen
drinkendronkdronkengedronkenhebbentrinken
duikendookdokengedokenhebben,zijntauchen
etenatatengegetenhebbenessen
gaanginggingengegaanzijngehen
genezengenasgenazengenezenhebben,zijngenesen
gevengafgavengegevenhebbengeben
hangenhinghingengehangenhebbenhängen
hebbenhadhaddengehadhebbenhaben
helpenhielphielpengeholpenhebbenhelfen
hetenheetteheettengehetenhebbenheißen
houdenhieldhieldengehoudenhebbenhalten
kiezenkooskozengekozenhebbenwählen
kijkenkeekkekengekekenhebbensehen
klimmenklomklommengeklommenhebben,zijnklettern
komenkwamkwamengekomenzijnkommen
kopenkochtkochtengekochthebbenkaufen
krijgenkreegkregengekregenhebbenbekommen
kunnenkonkondengekundhebbenkönnen
lachenlachtelachtengelachenhebbenlachen
latenlietlietengelatenhebbenlassen
lezenlaslazengelezenhebbenlesen
liegenlooglogengelogenhebbenlügen
liggenlaglagengelegenhebbenliegen
lopenliepliepengelopenhebben,zijnlaufen
moetenmoestmoestengemoetenhebbenmüssen
mogenmochtmochtengemoogdhebbenmögen
nemennamnamengenomenhebbennehmen
ontvangenontvingontvingenontvangenhebbenempfangen
rijdenreedredengeredenhebben,zijnreiten
roepenriepriepengeroepenhebbenrufen
schietenschootschotengeschotenhebbenschießen
schijnenscheenschenengeschenenhebbenscheinen
schrikkenschrokschrokkengeschrokkenzijnerschrecken
schrijvenschreefschrevengeschrevenhebbenschreiben
slapensliepsliepengeslapenhebbenschlafen
sluitenslootslotengeslotenhebbenschließen
snijdensneedsnedengesnedenhebbenschneiden
sprekenspraksprakengesprokenhebbensprechen
springensprongsprongengesprongenhebben,zijnspringen
staanstondstondengestaanhebbenstehen
stekenstakstakengestokenhebbenstechen
stelenstalstalengestolenhebbenstehlen
stervenstierfstiervengestorvenzijnsterben
trekkentroktrokkengetrokkenhebben,zijnziehen
vallenvielvielengevallenzijnfallen
vangenvingvingengevangenhebbenfangen
varenvoervoerengevarenhebben,zijnsegeln
vechtenvochtvochtengevochtenhebbenkämpfen
verbiedenverboodverbodenverbodenhebbenverbieten
verdwijnenverdweenverdwenenverdwenenzijnverschwinden
vergetenvergatvergatenvergetenhebben,zijnvergessen
verlatenverlietverlietenverlatenhebbenverlassen
verliezenverloorverlorenverlorenhebbenverlieren
vertrekkenvertrokvertrokkenvertrokkenzijnabreisen
vindenvondvondengevondenhebbenfinden
vliegenvloogvlogengevlogenhebben,zijnfliegen
vragenvroegvroegengevraagdhebbenfragen
wassenwastewastengewassenhebbenwaschen
werpenwierpwierpengeworpenhebbenwerfen
wetenwistwistengewetenhebbenwissen
wijzenweeswezengewezenhebbenanzeigen
willenwildewildengewildhebbenwollen
winnenwonwonnengewonnenhebbengewinnen
wordenwerdwerdengewordenzijnwerden
zeggenzeizeidengezegdhebbensagen
zendenzondzondengezondenhebbensenden
zienzagzagengezienhebbensehen
zijnwaswarengeweestzijnsein
zingenzongzongengezongenhebbensingen
zittenzatzatengezetenhebbensitzen
zoekenzochtzochtengezochthebbensuchen
zullenzouzouden--------------sollen
zwemmenzwomzwommengezwommenhebben,zijnschwimmen
zwijgenzweegzwegengezwegenhebbenschweigen

 
Deutsch
English

Langues chez Cactus2000:

Tableaux de conjugaison, entraîneurs de la conjugaison, adjectifs, nombres écrits, vocabulaire pour le voyage, ...

 • allemand
 • anglais
 • français
 • italien
 • latin
 • néerlandais
 • portugais
 • espagnol


Tableaux de conjugaison (verbes)
allemand
anglais
espagnol
français
italien
latin
portugais
roumain
néerlandais
Entraîneurs de conjugaison
allemand
espagnol
français
italien
latin
Noms (déclinaison)
allemand (NOUVEAU)
latin
Entraîneurs de déclinaison
latin (NOUVEAU)
Adjectifs (déclinaison)
allemand
français
latin
Nombres écrits
allemand
français
italien

Aussi en ligne:

Convertisseurs d'unités
Balades à vélo
Plaques d'immatriculation
Petit vocabulaire pour le voyage (pdf)
Coucher du soleil
Entraîneurs de langue

Divertissement
Quiz des drapeaux
Quiz de villes et pays
Entraîneur de mémoire
Entraîneur de mathématiques
Puzzle
Quiz animaux
Trouvez les différences
Galeries

Suivez Cactus2000 sur
Google+, Twitter


Conjugaison française:
Arc
Passif,
négation,
recherche des formes,
version imprimée
En haut

Bernd Krüger, 2015
Cactus2000